Skip to main content

Stolt sponsor vid årets AGDA-gala

05.04.2019

AGDA-galan arrangeras av MARÖ – Marknadsföreningen i Östergötland som är en föreningen för nätverkande för de som arbetar med marknadsföring eller kommunikation på olika sätt i regionen.

Årets gala gick av stapeln i Norrköping där ca 130 personer deltog i eventet. Online Voices bidrog med röst till samtliga nomineringar under kvällen.

Tack MARÖ för ett fantastiskt samarbete!