Integritetspolicy (ZA)

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 11.24.2023 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Sydafrika.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://www.onlinevoices.com/sv/. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

  • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
  • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
  • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
  • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
  • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Vad gäller om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

Om du underlåter att lämna dina personuppgifter till oss kan det hända att vi inte kan ge dig den information, de produkter eller den hjälp du söker.

3. Delning med andra parter

We only share this data with operators and with other third parties for which consent must be obtained.

Operatörer

Namn: Widelius Media AB
Land: Sweden
Syfte: Project management and sales system

Namn: Google Analytics
Land: USA
Syfte: Website statistics

4. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

5. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.Vi blockerar uppgifter om fullständiga IP-adresser.

6. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

7. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

8. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

9. Tillgång till och redigering av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

  • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
  • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
  • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

10. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Information Regulator South Africa:
P.O Box 31533,
Braamfontein,
Johannesburg,
2017
E-postadress för klagomål:complaints.IR@justice.gov.za

11. Underåriga

Vår webbplats är inte utformad för att locka barn och det är inte vår avsikt att samla in personuppgifter från barn som inte har uppnått åldern för samtycke i det land där de bor. Vi ber därför att barn under myndighetsåldern inte lämnar några personuppgifter till oss.

12. Kontaktuppgifter

Online Voices Europe AB
Idögatan 32
582 78 Linköping
Sverige
Webbplats: https://www.onlinevoices.com/sv/
E-post: info@onlinevoices.com
Telefonnummer: +46 220 77 21 00

Vi har utsett en kontaktperson för organisationens policyer och praxis och till vilken klagomål eller förfrågningar kan vidarebefordras:
Karl Widelius
Idögatan 32
582 78 Linköping