Integritetspolic (CA)

Den här sekretesspolicyn ändrades senast den 11.24.2023, kontrollerades senast den 11.24.2023 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Kanada.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://www.onlinevoices.com/sv/. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte och kategorier av data

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Sharing with other parties

We only share or disclose this data to other recipients for the following purposes:

Syftet med dataöverföringen: Project management and sales system
Land eller stat där tjänsteleverantören är verksam: Sweden
Syftet med dataöverföringen: Website statistics
Land eller stat där tjänsteleverantören är verksam: USA

3. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

4. How we respond to Do Not Track signals & Global Privacy Control

Vår webbplats svarar inte på och har inte stöd för DNT-huvudförfrågningsfältet (Do Not Track).

5. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår cookiepolicy på vår Cookiepolicy (CA) webbsida. 

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

Vi blockerar uppgifter om fullständiga IP-adresser.

6. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

7. Tredje parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

8. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

9. Tillgång till och redigering av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Se till att alltid tydligt ange vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person. Vi kommer att tillhandahålla den begärda informationen endast efter att ha mottagit en verifierbar konsumentförfrågan. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan.

9.1 Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter

 1. Du kan lämna in en begäran om tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig.
 2. Du kan begära en översikt, i ett allmänt använt format, över de uppgifter som vi behandlar om dig.
 3. Du kan begära att uppgifterna korrigeras eller raderas om de är felaktiga eller inte eller inte längre är relevanta. Vid behov ska de ändrade uppgifterna överföras till tredje part som har tillgång till uppgifterna i fråga.
 4. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, med förbehåll för rättsliga eller avtalsmässiga begränsningar och rimlig varsel. Du kommer att informeras om konsekvenserna av ett sådant återkallande.
 5. Du har rätt att vända dig till vår organisation och, om problemet inte löses, till Office of the Privacy Commissioner of Canada om du vill ifrågasätta en bristande efterlevnad av PIPEDA.
 6. Vi ska ge tillgång till personlig information i ett alternativt format till en person med sensorisk funktionsnedsättning som har rätt till tillgång till personlig information enligt PIPEDA och som begär att den ska överföras i det alternativa formatet om (a) en version av informationen redan finns i det formatet, eller (b) omvandlingen till det formatet är rimlig och nödvändig för att personen ska kunna utöva sina rättigheter. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

10. Underåriga

Vår webbplats är inte utformad för att locka barn och det är inte vår avsikt att samla in personuppgifter från barn som inte har uppnått åldern för samtycke i det land där de bor. Vi ber därför att barn under myndighetsåldern inte lämnar några personuppgifter till oss.

11. Kontaktuppgifter

Online Voices Europe AB
Idögatan 32
582 78 Linköping
Sverige
Webbplats: https://www.onlinevoices.com/sv/
E-post: info@onlinevoices.com

Telefonnummer: +46 220 77 21 00

Vi har utsett en kontaktperson för organisationens policyer och praxis och till vilken klagomål eller förfrågningar kan vidarebefordras:
Karl Widelius
Idögatan 32
582 78 Linköping