Skip to main content
Back to list of cases

Online Voices har castat, översatt och spelat in en företagsfilm för Imelco på nio olika språk. Här är den tyska versionen.

Kund: Bobby Houston