Skip to main content

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. 

Innehåll

 • Omfattning och samtycke
 • Personuppgiftsansvarig
 • Integritetsskydd vid mobil användning
 • Insamling av personuppgifter
 • Användning av personuppgifter
 • Användning av personuppgifter för marknadsföring
 • Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring
 • Utlämnande av personuppgifter
 • Ditt användar-ID
 • Personuppgifter som användare lämnar ut till andra användare
 • Cookies, webb-beacons och liknande teknik
 • Spam, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet
 • Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter
 • Säkerhet och lagring av personuppgifter
 • Avslutande och bevarande av personuppgifter
 • Dina rättigheter
 • Tredje man
 • Kontakta oss

 

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Online Voices webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy och i vårt Användaravtal. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

 

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på Online Voices webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Online Voices är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

 

Personuppgiftsansvarig

Online Voices Europe AB, Badhusgatan 5, 581 89 Linköping, Sverige (nedan benämnt ”Online Voices”) är personuppgiftsansvarig. Online Voices är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt Användaravtalet samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

 

Insamling av personuppgifter

Om du skickar in en offertförfrågan till hos så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller på annat håll i världen, såsom i USA.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse och för marknadsföringsändamål.

 • Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer, tjänster och verktyg eller klickar på innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du skickar in en offertförfrågan och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

 • Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss vid en offertförfrågan, inklusive e-postadress, kontaktinformation, och den projektbeskrivning du själv lämnar; och
 • ytterligare dokument som vi kan be dig lämna in för att verifiera din identitet.
 • Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig och lägga till den i vår information om dig. Denna information kommer vi internt leta fram. Vi använder oss inte av tredje part för att inhämta upplysningar om dig. Detta kan omfatta kompletterande kontaktinformation.

 

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och den kundservice som du begär;
 • förhindra, upptäcka och utreda säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att upprätthålla vårt Användaravtal;
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser;
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa problem på våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;
 • med ditt samtycke:
  • rikta informationsutskick om Online Voices tjänster. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen;
  • tillhandahålla dig personanpassade tjänster. Vi kan komma att använda dina personuppgifter och annan information som samlats i enlighet med denna Integritetspolicy för att tillhandahålla anpassade funktioner eller erbjudanden till dig på tredje parts webbplatser. Vi kan komma att använda cookies och annan spårningsteknik för att arbeta med andra tredje parter såsom analysföretag för att tillhandahålla dessa onlinetjänster;
  • svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst; och
 • för vårt berättigade intresse:
  • genomdriva villkoren i vårt Användaravtal;
  • hantera våra dagliga affärsbehov; eller
  • för övervakning och analysändamål.

 

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att;

 • informera dig om våra och våra koncernbolags webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg;
 • skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser; och
 • individanpassa vår service och mäta och förbättra vår hemsida, baserat på dina preferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

 

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss, så kan du kontakta vår support via: info@onlinevoices.com

Du kan läsa vår Cookie-policy för mer information om hur du kan avböja att tredje mans cookies används för annonsering.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser, applikationer och verktyg eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy och vårt Användaravtal.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

 

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Koncernbolag för att kunna tillhandahålla gemensamt innehåll och gemensamma tjänster, för att upptäcka och förebygga överträdelser av våra policys, samt för att ge vägledning om deras webbplatser, applikationer, verktyg, tjänster och kommunikation i enlighet med tillämplig lag. Koncernbolag kan komma att använda denna information för att skicka marknadsföringsmeddelanden endast om du har samtyckt till detta och gett ditt samtycke på sådant sätt som uppfyller tillämpliga regler.
 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till IT-utvecklare, fakturaindrivning, och drift av webbplatser).
 • Andra projektinvolverade i offertförfrågningar som kan vara bosatta i ditt land eller i andra länder, i enlighet med vad som tillåts av dig eller genom din användning av våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg. Om du exempelvis är intresserad av en specifik röst, så kan vi komma att kontakta rösten och referera till dig.
 • Annan tredje man till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst).

 

 

Ditt användar-ID

Som kontaktperson till ditt företag, visas din användarinformation (kontaktinformation) på vårt interna system och kan kopplas till offerter/projekt. Din användarinformation kommer då kopplas till ditt företag och vara tillgängligt för de anställda på Online Voices.

 

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål. För mer detaljerad information om dessa tekniker, se vår Cookie-policy.

 

Skräppost, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

Vi tolererar inte spam. Online Voices kommer aktivt straffa användare som använder sidans funktioner med syfte att spamma.

Vi kan komma att automatiskt scanna och manuellt filtrera meddelanden för att söka efter skräppost, virus, phishing och annan skadlig aktivitet eller olagligt eller förbjudet innehåll, men vi sparar inte permanent några meddelanden som skickas genom dessa verktyg.

 

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att skicka in en begäran till info@onlinevoices.com. Du kan begära att få dina personuppgifter ändrade eller borttagna. Om du skickar något från webbplatsen, så finns det inte möjlighet för dig själv att ändra eller ta bort det. Vi kommer dock att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

 

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och på annat håll i världen och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES.

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känsligheten av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data, personalutbildningar och starka IT-rutiner.

 

 

Avslutande av din röstprofil och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att ta bort eller inaktivera kontakter som inte används.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till inaktiva kontakter att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller kontakter som inte används om:

 • vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller upprätthålla vårt Användaravtal; eller
 • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

 

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation eller någon annan form av legitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

 

Behandling av dina personuppgifter
Med dataskyddsförordningen ges du som finns registrerad i våra system ett antal rättigheter. Till exempel har du rätt att begära ut ett utdrag över vilka personuppgifter vi behandlar för dig. Du har sedan rätt att få dessa korrigerade vid felaktigheter samt i vissa fall få dem raderade.  

 

Ge och ångra ett samtycke
För viss behandling av personuppgifter, t ex röstdemos som vi publicerat på webben, kan du ångra ditt samtycke för vår behandling av detta. För annan data, t ex adressuppgifter, har vi i vissa fall en skyldighet att lagra dessa och har därför ingen möjlighet, juridiskt sett, att radera den typen av uppgifter. För frågor om vilken data du kan radera, vänligen skicka en epost till info@onlinvoices.com

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via epost när som helst. Det går även att ringa, men endast under arbetstimmar på arbetsdagar.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.